กฏระเบียบของเว็บโปรดอ่านให้เข้าใจ

:: กฎการใช้งานของเว็บหากท่านกระทำผิด ทางทีมงานมีสิทธิ์แบนท่านได้!

 • ห้ามแสดงอาการยั่วยวน ท้าทาย หรือร้องขอจาก Webmaster! [ตักเตือน 1ครั้ง,แบน]
 • ห้ามทำการโพสซื้อขาย ID หรือ Invite หรือค่าอัพโหลด ด้วยเงินจริง ไม่ว่าจะภายในเว็บหรือเว็บอื่น ๆ [แบน]
 • ห้ามโกง หรือใช้วิธีการโกง ไม่ว่าวิธีใด ๆ โดยเด็ดขาด [แบน]
 • ห้ามแอบอ้างเป็นทีมงาน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น [ตักเตือน1ครั้ง,แบน]

:: กฎการดาวน์โหลด - หากไม่อ่านดาวน์โหลดไม่ได้ไม่รู้

 • โหลดเสร็จแล้วต้องช่วยกันปล่อยด้วย อย่าดูดอย่างเดียว [Warn 3 วัน]
 • การดาวน์โหลดควรคำนึงถึง Ratio ด้วยว่าเกิน 1.0 หรือไม่

:: กฎการอัพโหลด - หากท่านไม่ปฎิบัติตามกฎการอัพโหลด ไฟล์ของท่านจะถูกลบ และท่านจะถูกตักเตือน!

 • ห้ามเป็นไฟล์ที่มีเนื้อหา ลบหลู่ดูหมิ่น ชาติ ศาสนาทุกศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นอันขาด [แจ้งเจ้าของไฟล์,Warn 7 วัน,แบน]
 • หากอัพโหลดไฟล์แล้วไม่ยอมปล่อยให้เสร็จหรือเลิกปล่อยกลางคันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า [แจ้งเจ้าของไฟล์,Warn 3 วัน,แบน]
 • การอัพไฟล์ทุกชนิดควรมีรูปภาพประกอบ โดยเฉพาะหนัง,โปรแกรม,E-book ฯลฯ [แจ้งเจ้าของไฟล์,Warn 3 วัน,แบน]

:: กฎการใช้งานเว็บบอร์ด - กรุณาปฏิบัติตามกฎ เพราะมิเช่นนั้นแล้ว ท่านอาจถูกตักเตือนจากทีมงาน!

 • ห้ามใช้วาจา ส่อเสียด หยาบคาย ให้ร้ายผู้อื่น [ตักเตือน 3ครั้ง,Warn 3 วัน]
 • ห้ามใส่ข้อความซ้ำๆติดๆ กันหลายครั้งและห้ามโฆษณาต่างๆ จนเป็นที่น่ารำคาญ [ตักเตือน 3ครั้ง,Warn 3 วัน]
 • ห้ามใช้ภาษาเพื่อลบหลู่ดูหมิ่นสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ [ตักเตือน 3ครั้ง,Warn 7 วัน]

:: กฎการใช้ภาพส่วนตัว - กรุณาอ่านเพื่อให้เป็นที่เข้าใจโดยทั่วกัน

 • ไฟล์ภาพที่ใช้ควรเป็นนามสกุล .gif, .jpg , .png เท่านั้น [ทีมงานมีสิทธิ์ลบภาพของท่านได้ทันที]
 • ภาพส่วนตัวควรมีขนาดไม่เกิน 150x150 Pixel หากท่านมีภาพขนาดใหญ่ควรทำการย่อขนาดภาพก่อนทำการอัพโหลด [ทีมงานมีสิทธิ์ลบภาพของท่านได้ทันที]
 • งดใช้ภาพที่ก่อให้เกิดการแตกแยก ทะเลาะ ดูหมิ่น บุคคลหรือสถาบัน รวมถึงภาพลามกอนาจาร [ทีมงานมีสิทธิ์ลบภาพของท่านได้ทันที]